2. ZBL

... Adrian prvi put nastupio na turniru i osvojio postolje ...

U drugom krugu Zagrebačke lige 05.03.2022. smo nastupili sa 25 igrača.  Osvojili smo 4 prva, 4 druga i 6 trećih mjesta.  Život se vraća...

 

dječaci 1-4 razred: 1. VID NOVAK, 2. ADRIAN MARTINOVIĆ (na svom prvom turniru)

djevojčice 1-4 razred: 1. JELENA ČOVIĆ, 3. HANA VRKLJAN SIVIĆ, 4. TIHANA MAVRIČEK, 5. BRIGITA ŽURGA

 

dječaci 5-6 razred: 3. JOSIP MALARIĆ, 5. MARKO MALARIĆ

djevojčice 5-6 razred: 2. JELENA ČOVIĆ, 5. LANA ČUIĆ, 8. EVA PATČEV

 

dječaci 7-8 razred: 1. IVAN KOSOR, 3. ROKO BAN 15. VID GRGUREVIĆ, 17. LUKA VASILJEVIĆ

djevojčice 7-8 razred: 3. IVA MIRKO, 4. LUCIJA BURIĆ

 

srednjoškolci: 1. IVAN ŠAMIJA, 2. ADAM DURMIĆ, 3. DOMAGOJ KOSTOVIĆ, 4. JURAJ ZEČIĆ

srednjoškolke: 2. KLARA ŽIBRET, 3. LORENA MIOKOVIĆ, 4. MAŠA HETEŠI, 7. ARETA HADŽIHALILOVIĆ

1. turnir Hrvatskog kupa za podmladak

Izrael Junior - rezultati i dojmovi

3. ZBL

All England...by A.Lovrić

Polish U17

Portugal International

Slovak International

1. HK - seniori

ARHIVA

Rođendani  2.4.  LUNA ŠABAN

  3.4.  IVOR ĐURKOVIĆ

  5.4.  NOA VUJANOVIĆ

10.4.  IVA BELOBRAJDIĆ

11.4.  VIKTOR PETRIĆ

13.4.  INGA SADAIĆ

14.4.  BLAGOVEST KISYOV

19.4.  LEONA KRAVARŠĆAN CIK

20.4.  ARETA HADŽIHALILOVIĆ

20.4.  PAULA IVŠAN

22.4.  SARA ŠULC

22.4.  VIDA OSTRMAN

24.4.  PETAR MRĐA

26.4.  MIHAEL MRĐA

28.4.  VITA VUKUŠIĆ

Humor