2. ZBL

... Adrian prvi put nastupio na turniru i osvojio postolje ...

U drugom krugu Zagrebačke lige 05.03.2022. smo nastupili sa 25 igrača.  Osvojili smo 4 prva, 4 druga i 6 trećih mjesta.  Život se vraća...

 

dječaci 1-4 razred: 1. VID NOVAK, 2. ADRIAN MARTINOVIĆ (na svom prvom turniru)

djevojčice 1-4 razred: 1. JELENA ČOVIĆ, 3. HANA VRKLJAN SIVIĆ, 4. TIHANA MAVRIČEK, 5. BRIGITA ŽURGA

 

dječaci 5-6 razred: 3. JOSIP MALARIĆ, 5. MARKO MALARIĆ

djevojčice 5-6 razred: 2. JELENA ČOVIĆ, 5. LANA ČUIĆ, 8. EVA PATČEV

 

dječaci 7-8 razred: 1. IVAN KOSOR, 3. ROKO BAN 15. VID GRGUREVIĆ, 17. LUKA VASILJEVIĆ

djevojčice 7-8 razred: 3. IVA MIRKO, 4. LUCIJA BURIĆ

 

srednjoškolci: 1. IVAN ŠAMIJA, 2. ADAM DURMIĆ, 3. DOMAGOJ KOSTOVIĆ, 4. JURAJ ZEČIĆ

srednjoškolke: 2. KLARA ŽIBRET, 3. LORENA MIOKOVIĆ, 4. MAŠA HETEŠI, 7. ARETA HADŽIHALILOVIĆ

1. turnir Hrvatskog kupa za podmladak

Izrael Junior - rezultati i dojmovi

3. ZBL

All England...by A.Lovrić

Polish U17

Portugal International

Slovak International

1. HK - seniori

ARHIVA

Rođendani
02.06.  ZVONIMIR ĐURKINJAK

02.06.  VINKO VUCELIĆ

04.06.  BRUNO PLAŠĆ

07.06.  NINA KOVAČIĆ

07.06.  JELENA ČOVIĆ

10.06.  MARA JAKIĆ

13.06.  JURAJ ZEČIĆ

15.06.  IRA JURAK

15.06.  TONKO MÜCK

16.06.  VANDA ALFIREVIĆ

19.06.  BORNA CAR

23.06.  IGOR ČIMBUR

24.06.  LUKA BAN

27.06. TARA SINKOVIĆ

Humor