2. ZBL

... Adrian prvi put nastupio na turniru i osvojio postolje ...

U drugom krugu Zagrebačke lige 05.03.2022. smo nastupili sa 25 igrača.  Osvojili smo 4 prva, 4 druga i 6 trećih mjesta.  Život se vraća...

 

dječaci 1-4 razred: 1. VID NOVAK, 2. ADRIAN MARTINOVIĆ (na svom prvom turniru)

djevojčice 1-4 razred: 1. JELENA ČOVIĆ, 3. HANA VRKLJAN SIVIĆ, 4. TIHANA MAVRIČEK, 5. BRIGITA ŽURGA

 

dječaci 5-6 razred: 3. JOSIP MALARIĆ, 5. MARKO MALARIĆ

djevojčice 5-6 razred: 2. JELENA ČOVIĆ, 5. LANA ČUIĆ, 8. EVA PATČEV

 

dječaci 7-8 razred: 1. IVAN KOSOR, 3. ROKO BAN 15. VID GRGUREVIĆ, 17. LUKA VASILJEVIĆ

djevojčice 7-8 razred: 3. IVA MIRKO, 4. LUCIJA BURIĆ

 

srednjoškolci: 1. IVAN ŠAMIJA, 2. ADAM DURMIĆ, 3. DOMAGOJ KOSTOVIĆ, 4. JURAJ ZEČIĆ

srednjoškolke: 2. KLARA ŽIBRET, 3. LORENA MIOKOVIĆ, 4. MAŠA HETEŠI, 7. ARETA HADŽIHALILOVIĆ

1. turnir Hrvatskog kupa za podmladak

Izrael Junior - rezultati i dojmovi

3. ZBL

All England...by A.Lovrić

Polish U17

Portugal International

Slovak International

1. HK - seniori

ARHIVA

Rođendani
02.02. IVA SAKIĆ

03.02. LORENA MIOKOVIĆ

09.02. MIHAEL ŠKOF VRABEC

12.02. ELA JUTRIŠA

19.02. DAG DEVČIĆ

19.02. DORA DEVČIĆ

26.02. VID NOVAK

26.02. RITA LUKENDA


Humor