5. Zagrebačka badmintonska liga

Dvostruka pobjeda Jelene Čović

REZULTATI NAŠIH IGRAČA:

dječaci 1.-4. razred: 

4. Adrian Martinović

djevojčice 1.-4. razred:

1. Jelena Čović, 5. Brigita Žurga, 7. Tihana Mavriček, 8. Vita Vukušić, 9. Karla Cestar

djevojčice 5.-6. razred: 

1. Jelena Čović, 8. Sara Kasap, 9. Eva Patčev, 10. Lara Rakić, 11. Eva Cvitkušić

dječaci 7.-8. razred:

1. Ivan Kosor, 2. Jakov Ladavac, 5. Roko Ban, 15. Marin Gruden, 17. Luka Vasiljević

djevojke 7.-8. razred:

1. Iva Mirko, 3. Lucija Burić, 6. Lana Smokrović

srednjoškolci:

4. Ivan Šamija, 5. Domagoj Kostović, 8. Juraj Zečić

srednjoškolke:

1. Lorena Mioković, 3. Maša Heteši, 4. Klara Žibret

 

A UKUPNI POREDAK U ŠK.GOD. 2021./22. – naši na ljestvici

dječaci 1.-4. razred:

2. Vid Novak, 4. Adrian Martinović

djevojčice 1.-4. razred:

1. Jelena Čović, 4. Hana Vrkljan Sivić, 6. Brigita Žurga, 7. Tihana Mavriček, 14. Vita Vukušić, 16. Klara Cestar

dječaci 5.-6. razred:

6. Josip Malarić, 12. Marko Malarić

djevojčice 5.-6. razred: 

2. Jelena Čović, 5. Lana Čuić, 8. Tara Sinković, 

dječaci 7.-8. razred:

1. Ivan Kosor, 4. Luka Ban, 9. Luka Vasiljević 17. Vid Grgurević, 21. Marin Gruden

srednjoškolci:

1. Ivan Šamija, 3. Adam Durmić, 6. Domagoj Kostović, 7. Juraj Zečić, 10. Ian Jurak

srednjoškolke:

1. Lorena Mioković, 3. Klara Žibret, 4. Maša Heteši, 7. Areta Hadžihalilović, 9. Kalista Kristić, 11. Marta Štulić

2. Regionalni kup - Novska

ARHIVA

Rođendani02.11. LUCIJA BURIĆ

03.11. STELLA BALENOVIĆ

04.11. EVA PATČEV

08.11. MAŠA HETEŠI

10.11. RENATA HORVAT VRBNJAK

10.11. MARIJA KARAPANDŽA

10.11. ELI VEČKOVEC

23.11. IVAN KOSOR

25.11. EMA KEDMENEC

26.11. TAMARA CVITKUŠIĆ

26.11. LOVRO KOS

29.11. LORNA KOVAČIĆ

30.11. MARKO ŠURINA

Humor