5. Zagrebačka badmintonska liga

Dvostruka pobjeda Jelene Čović

REZULTATI NAŠIH IGRAČA:

dječaci 1.-4. razred: 

4. Adrian Martinović

djevojčice 1.-4. razred:

1. Jelena Čović, 5. Brigita Žurga, 7. Tihana Mavriček, 8. Vita Vukušić, 9. Karla Cestar

djevojčice 5.-6. razred: 

1. Jelena Čović, 8. Sara Kasap, 9. Eva Patčev, 10. Lara Rakić, 11. Eva Cvitkušić

dječaci 7.-8. razred:

1. Ivan Kosor, 2. Jakov Ladavac, 5. Roko Ban, 15. Marin Gruden, 17. Luka Vasiljević

djevojke 7.-8. razred:

1. Iva Mirko, 3. Lucija Burić, 6. Lana Smokrović

srednjoškolci:

4. Ivan Šamija, 5. Domagoj Kostović, 8. Juraj Zečić

srednjoškolke:

1. Lorena Mioković, 3. Maša Heteši, 4. Klara Žibret

 

A UKUPNI POREDAK U ŠK.GOD. 2021./22. – naši na ljestvici

dječaci 1.-4. razred:

2. Vid Novak, 4. Adrian Martinović

djevojčice 1.-4. razred:

1. Jelena Čović, 4. Hana Vrkljan Sivić, 6. Brigita Žurga, 7. Tihana Mavriček, 14. Vita Vukušić, 16. Klara Cestar

dječaci 5.-6. razred:

6. Josip Malarić, 12. Marko Malarić

djevojčice 5.-6. razred: 

2. Jelena Čović, 5. Lana Čuić, 8. Tara Sinković, 

dječaci 7.-8. razred:

1. Ivan Kosor, 4. Luka Ban, 9. Luka Vasiljević 17. Vid Grgurević, 21. Marin Gruden

srednjoškolci:

1. Ivan Šamija, 3. Adam Durmić, 6. Domagoj Kostović, 7. Juraj Zečić, 10. Ian Jurak

srednjoškolke:

1. Lorena Mioković, 3. Klara Žibret, 4. Maša Heteši, 7. Areta Hadžihalilović, 9. Kalista Kristić, 11. Marta Štulić

2. Regionalni kup - Novska

ARHIVA

Rođendani  2.6.  ZVONIMIR ĐURKINJAK

  7.6.  JELENA ČOVIĆ

  9.6.  NOA KORMAN

12.6.  ANTONIA MAŠIĆ

15.6.  TONKO MÜCK

16.6.  VANDA ALFIREVIĆ

19.6.  BORNA CAR

19.6.  ARIJELA HERCEG

19.6.  VIKTORIJA HERCEG

23.6.  IGOR ČIMBUR

24.6.  LUKA BAN

Humor